Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Krak-System” Spółka Akcyjna

31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6.
NIP: 678 15 78 026 REGON: 351135410
Krajowy Rejestr Sądowy 0000080611
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 000,00 zł

Sekretariat
12 644 99 88
Dział inwestycji
12 680 33 91
Biuro sprzedaży
501 181 008
e-mail:
sekretariat@krak-system.com.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków

Napisz do nas

Użyj formularza i skontaktuj się z biurem sprzedaży.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która narzuca szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.